Polityka jakości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 października 2021

POLITYKA JAKOŚCI

Kierownictwo i Pracownicy mają świadomość, że warunkiem sukcesu Przychodni jest możliwie najpełniejsze zaspokojenie potrzeb i oczekiwań Pacjentów oraz działanie na rzecz nadrzędnego celu jakim jest Ich zdrowie, sprawność i jakość życia.

Dążymy do zapewnienia najwyższej jakości usług dla Pacjentów i takiego działania, które spełnia wymagania przepisów prawa i oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron. Nasze działania prowadzimy poprzez:

  • rozpoznanie i konsekwentne dążenie do spełnienia wymagań Pacjenta
  • stałe podnoszenie jakości usług rehabilitacyjnych  stały wzrost poziomu kwalifikacji zawodowych Pracowników
  • śledzenie i wdrażanie nowych metod terapeutycznych i systematyczną wymianę sprzętu i aparatury zabiegowej
  • zapewnienie najlepszego środowiska dla wykonywanych usług rehabilitacyjnych
  • optymalizację kosztów usługi, czyli leczenie skuteczne i ekonomiczne
  • monitorowanie poziomu satysfakcji Pacjentów
  • spełnianie wymagań i oczekiwań nie tylko klientów ale tez wszystkich stron zainteresowanych
  • stałe monitorowanie kontekstu istotnego dla SPZOZ SCR

Zobowiązujemy się do spełnienia wymagań, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015 oraz pełnego zaangażowania Kierownictwa i wszystkich Pracowników w realizacji polityki jakości.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:SCR
Data utworzenia:2021-10-12
Data publikacji:2021-10-12
Osoba sporządzająca dokument:Elżbieta Zimmermann-Sztandur
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1893